Χρήσιμοι σύνδεσμοι για το η-ταξη (e-class)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

https://docs.openeclass.org/el:student