Ενημέρωση για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2016

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λευκού Πύργου με τη συνεργασία έμπειρων συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υλοποιήσει τρεις ημερίδες ομαδικής Συμβουλευτικής και ενημέρωσης γονέων και μαθητών/τριών Γ` τάξης των Λυκείων ευθύνης του, με θέμα: ?Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2016 για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση?

Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Mηχανογραφικά Δελτία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2016 ξεκινούν από την Τετάρτη 15-6-2016 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 8-7-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Hμερίδες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λευκού Πύργου με τη συνεργασία έμπειρων συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υλοποιήσει τρεις ημερίδες ενημέρωσης γονέων και μαθητών/τριών Γ` τάξης των Λυκείων ευθύνης του, με θέμα: ?Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2016 για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση?.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ