Ημερήσια εκδρομή στη Δράμα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                        Θεσ/νίκη 29/09/2017

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ              Αριθ. Πρωτ. 428  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

            27ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                                 ΠΡΟΣ

                    ———————                           Τουριστικά πρακτορεία  Ν. Θεσ/νίκης

Ταχ. Δ/νση:           Κλεάνθους 59

Ταχ. Κώδ.  :          54453

Πληροφορίες:      Ν. Ιωαννίδης

Τηλ. & Fax:          2310 937 402

ΘΕΜΑ:  ΄΄ Προσφορά γραφείων ταξιδίων  για την ημερήσια εκδρομή του 27ου ΓΕ.Λ Θεσ/νίκης΄΄

 Σας γνωρίζουμε ότι τo σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη της Δράμας. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά του πρακτορείου σας ΚΛΕΙΣΤΗ μέχρι τη Δευτέρα 02 / 10 / 2017 και ώρα 12.00.

σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα:

Χρονική περίοδος: Πέμπτη 12/10//2017

Αριθμός μαθητών: 195 περίπου

Αριθμός συνοδών: 15

Μετακίνηση: Οδικώς με σύγχρονα λεωφορεία στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Εγγυήσεις:

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και φωτοτυπία του σήματος.

β) Τα οχήματα και οι οδηγοί να διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

γ) Με το πέρας της εκδρομής θα δοθούν τιμολόγια πληρωμής.

Για όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται παραπάνω ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή.

Προσοχή: Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή αν δεν περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται και αναφέρονται παραπάνω.

                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Νικόλαος Ιωαννίδης