Ενημέρωση Κηδεμόνων για επίδοση των μαθητών

Η ενωμέρωση γονέων και κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών του 27ου ΓΕΛ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20-12-2018 τις ώρες 14:30-16:00.