Ημέρες & ώρες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων έτους 2019-20

Στον ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τις ημέρες & ώρες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων έτους 2019-20:

http://27lyk-thess.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2019/12/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΟΝΕΩΝ-2019-2020.pdf