Επανέναρξη μαθημάτων τηλεκπαίδευσης την Παρασκευή, 08-01-2021

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά

Από την Παρασκευή 8/1/2021 επαναρχίζουν κανονικά τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.