ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

Ενημερωθείτε από τον παραπάνω σύνδεσμο για τη σχολική μονάδα όπου θα γίνει η εξέταση του ειδικού μαθήματος/ ειδικών μαθημάτων που έχετε δηλώσει. Το έγγραφο του ανωτέρω συνδέσμου αφορά όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών.

Προσοχή!! Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.
Βλ. παλιότερη δημοσίευση
Κέντρα εξέτασης Αγγλικής γλώσσας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2020

Αφήστε μια απάντηση