Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο για τα εξεταστικά κέντρα όπου θα γίνει η εξέταση Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» που έχετε δηλώσει.

ΕΞΕ – 79549 – 2020 – Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020 – Έκδοση 1

Αφήστε μια απάντηση