Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2020-21

Διεύθυνση

Διευθυντής: Δρ. Νικόλαος Ιωαννίδης,  Γεωλόγος
Υποδιευθύντρια: Καργοπούλου Μαρία, Αγγλικών

Προσωπικό


Φιλόλογοι

Εφραιμίδου Ελισάβετ
Ιωάννου Ιωάννα
Μακρής Σταύρος
Μανδραλή Μαρία
Σιαμπάκος Γεώργιος
Τσαρούχα Ζωή
Χατζοπούλου Χαρίκλεια

Μαθηματικοί

Ζερβοπούλου Μαρία
Λέφας Μιχαήλ
Χατζησάββας Δημήτριος

Φυσικοί

Κρομμύδας Αθανάσιος
Χαρίση Γεωργία

Βιολόγος

Χρυσόπουλος Ιωάννης

Χημικός

Τσίφας Κωνσταντίνος

Θεολόγος

Ζωγράφου Σωτηρία

Νομικοί

Νικολαΐδου Μαρία
Πάσχου Βασιλική

Φυσικής Αγωγής

Παπατζικάκη Ξανθίππη
Παπαδημητρίου Αναστάσιος

Αγγλικής Φιλολογίας

Κατσάρα Αικατερίνη

Γαλλικής Φιλολογίας

Τρίκολα Σταματία
Τσατσούλη Θεοδώρα

Γερμανικής Φιλολογίας

Αραμπατζόγλου Αναστασία
Καρατάκη Σοφία
Μαυρομιχάλη Ευθυμία

Οικονομολόγος

Μέλλιου Παναγιώτα

Πληροφορικής

Δρ. Μανουσαρίδης Ζαχαρίας
Τραπεζινού Χριστίνα

Σχέδιο