Το σχολείο μας

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης καταχωρημένες σε 5 κατηγορίες :
  1. Στοιχεία Καθηγητών για το 2020-21
  2. Πρόγραμμα μαθημάτων συγκεντρωτικό
  3. Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου
  4. Μέρες και ώρες για την ενημέρωση των γονέων
  5. Πληροφορίες σχετικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων