Δραστηριότητες

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες του σχολείου για το τρέχον σχολικό έτος.