Επιβεβαίωση λειτουργίας μαθητικού λογαριασμού για είσοδο στο e-Class

Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει αποκτήσει την προηγούμενη σχολική χρονιά ένα μαθητικό λογαριασμό αλληλογραφίας με τον οποίο μπορεί μεταξύ των άλλων να εισέλθει στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής τάξης (e-class) του 27ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Μαζί με τον λογαριασμό έλαβε και ένα κωδικό πρόσβασης (password).

Πρόσφατα έγινε επίσημη ενημέρωση σε κάθε τμήμα για την συνέχιση χρήσης των περσινών μαθητικών λογαριασμών.

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί οτι όλοι οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα (ειδικά σε αυτά που είναι κλειστά με εγγραφή) θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

Να δοκιμάσουν να εγγραφούν/εισέλθουν με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (που έχουν από αποκτήσει πέρσι είτε από το 27ο ΓΕΛ είτε από το Γυμνάσιο τους) σε ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα που τους/τις αφορούν. Διαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα με την περίπτωση:

Περίπτωση α.
Αν δεν μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν επειδή δεν έχουν λάβει/ενημερωθεί/ενεργοποιήσει τον μαθητικό λογαριασμό τους θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα μήνυμα με τα στοιχεία τους προς τη σχολική μονάδα (για την ηλεκτρονική διεύθυνση βλ. επικοινωνία) και θέμα “Ανύπαρκτος/Ανενεργός μαθητικός λογαριασμός” για να τους αποσταλεί ο μαθητικός λογαριασμός με μήνυμα.

Περίπτωση β.
Αν δεν έχουν θυμούνται τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα μήνυμα με τα στοιχεία τους και απαραίτητα το όνομα χρήστη προς προς τη σχολική μονάδα (για την ηλεκτρονική διεύθυνση βλ. επικοινωνία) και θέμα “Νέος κωδικός πρόσβασης” για να τους αποσταλεί προσωρινός κωδικός πρόσβαση με μήνυμα. Εφόσον εγγραφούν/εισέλθουν σε ένα τουλάχιστον μάθημα τότε μπορούν να αλλάξουν και τον κωδικό πρόσβασης.

Περίπτωση γ.
Μαθητές/μαθήτριες με μετεγγραφή (το 2020-21) από άλλη σχολική μονάδα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον περσινό μαθητικό λογαριασμό τους. Αν δεν τον θυμούνται τότε θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα μήνυμα με τα στοιχεία τους προς προς τη σχολική μονάδα (για την ηλεκτρονική διεύθυνση βλ. επικοινωνία)και θέμα “Ανύπαρκτος μαθητικός λογαριασμός λόγω μετεγγραφής” για να τους αποσταλεί νέος μαθητικός λογαριασμός με μήνυμα.