Υποχρεωτική χρήση μαθητικών λογαριασμών στο Webex

Για την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία στα υποχρεωτικά μαθήματα  μέσω της πλατφόρμας Webex τοι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν για την είσοδο/συμμετοχή τους σε κάθε ηλεκτρονική τάξη (βλ. μάθημα εκπαιδευτικού) με τον
μαθητικό λογαριασμό τους και μόνο δηλ. αυτόν που χρησιμοποιούν στο e-class και τελειώνει σε sch.gr.

Μαθήτριες/μαθητές που χρησιμοποιούν διαφορετικούς λογαριασμούς, με μη-ταυτοποιήσιμα ονόματα χρηστών, δεν θα γίνονται δεκτές/δεκτοί στο ηλεκτρονικό μάθημα.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο σήμερα είναι στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος να αποδεχθεί μαθητή με λογαριασμό διαφορετικό από αυτόν του ΠΣΔ με την προυπόθεση οτι η μαθήτρια/μαθητής θα αναγράψει στο chat το Ονοματεπώνυμό του αμέσως μετά την είσοδο του. Διαφορετικά, ο διδάσκων μπορεί να τον απομακρύνει από την ηλεκτρονική τάξη.

Οι ελάχιστοι μαθητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τον μαθητικό λογαριασμό τους καλούνται να το κάνουν άμεσα εντός της ημέρας. Αν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα στοιχεία του λογαριασμού π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή/και αριθμό μητρώου μαθητή για την εγγραφή τους στο ΠΣΔ μπορούν να αποστείλουν ΕΠΩΝΥΜΑ μήνυμα στο mail του σχολείου.

Στα μαθήματα της Παρασκεύης, 06-11-2020, οι μαθήτριες/μαθητές θα συνδέονται στις ηλεκτρονικές τάξεις μόνο με τον μαθητικό λογαριασμό τους.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να απομακρύνει μαθήτρια/μαθητή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παρακώλυσης της μαθησιακής διαδικασίας.Οι μαθήτριες/μαθητές οφείλουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού που τους απευθύνονται επώνυμα ώστε να διαπιστωθεί η ενεργή παρουσία και συμμετοχή τους καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Αφήστε μια απάντηση